04.04.11

Коли ж був побудований другий Єрусалимський храм?

;
Згідно домінуючої сьогодні думки відновлення зруйнованого у 586 р. до н. е. Єрусалимського храму відбулось у 516 р. до н. е. у часи перського царя Дарія І Великого. Але перше небіблійне документальне свідчення про існування в Єрусалимі храму датоване лише 407 р. до н.е., тобто через 109 років після відбудови храму. Чому за 109 років від 516 р. до 407 р. до н.е. не існує жодного доказу існування Єрусалимського храму? Для цього необхідно проаналізувати тексти, в яких розповідається про відбудову Єрусалимського храму, та перевірити хронологію відбудови храму.

Відновлення другого єрусалимського храму описане в книзі пророка Огія (Хаггая), Першій та Другій книгах Ездри, а також у книзі юдейського історика Йосифа Флавія «Юдейська давнина».

Книга пророка Огія (Хаггая)

У цій книзі розповідається про те, що Єрусалимський храм був побудований намісником Юдеї Зоровавелем та первосвящеником Ісусом у другому році правління царя Дарія. Попри те, що рік відбудови храму вказаний точно, однозначно встановити дату відбудови храму неможливо через те, що серед перських царів було троє з коронним ім’ям Дарій: Дарій І Великий, Дарій ІІ Ох та Дарій ІІІ Кодоман. Ніякої додаткової інформації книга не містить.

Перша та Друга книги Ездри.

На відміну від попередньої книги пророка Огія, у Першій книзі Ездри стверджується, що у другому році правління Дарія Зоровавель та Ісус лише розпочали будівництво храму, а завершили будівництво у шостому році правління цього царя. В цій книзі також прямо не вказується на те, в часи якого саме Дарія це відбулось. Але послідовність подій, описаних в книзі, дає підстави вважати, що мова йде про Дарія ІІ Оха, який правив у 423-404 рр. до н.е. У книзі описана така хронологія подій:

Перський цар
Дата події
Опис події
Кір
перший рік правління
Наказ про відбудову храму
другий рік правління
Закладення основ храму Зоровавелем та Ісусом
Ксеркс
перший рік правління
Самаряни пишуть лист–оскарження на мешканців Єрусалиму
Артаксеркс

Бішлам, Мітредат, Товеїл, Рехум та Шімшай пишуть лист перському царю Артаксерксу. Роботи по відбудові храму припиняються аж до другого року правління царя Дарія.
Дарій
другий рік правління
Пророки Огій та Захарій пророкують та спонукають Зоровавеля та Ісуса знову відновити будівництво храму
шостий рік правління
Закінчення відбудови храму
Артаксеркс
сьомий рік правління
Прихід Ездри в Єрусалим
двадцятий рік правління
Прихід в Єрусалим Неємії

Але така хронологія книги Ездри містить одну суперечність, Це величезна тривалість життя Зоровавеля та Ісуса. Вони закладають основи храму в часи Кіра ІІ Великого, а закінчують у часи Дарія ІІ Оха. Між цими подіями більше ста років. Така суперечність відсутня в Другій Книзі Ездри, яка збереглась лише в грецькому перекладі. В Другій Книзі Ездри хронологія подій схожа. Але згідно цієї книги Зоровавель та Ісус закладають основи храму не в часи Кіра, а в часи Дарія. Таким чином суперечність з приводу величезної тривалості життя головних героїв виявляється усунутою.

В обох книгах Ездри немає інформації, яка б однозначно допомогла ідентифікувати кожного царя. Але співставлення хронології та послідовності подій з відомим нам сьогодні переліком перських царів дає нам можливість відтворити таку хронологію подій книг Ездри:

Перський цар
Роки правління
Дата події
Опис події
550-529 рр. до н.е.
перший рік правління
Наказ про відбудову храму, закладення основ храму
529-522 рр. до н.е.


522-486 рр. до н.е.


486-465 рр. до н.е.
перший рік правління
Самаряни пишуть лист–оскарження на мешканців Єрусалиму
465-424 рр. до н.е.

Бішлам, Мітредат, Товеїл, Рехум та Шімшай пишуть лист до перському царя Артаксеркса. Роботи по відбудові храму припиняються аж до другого року правління царя Дарія.
423-404 рр. до н.е.
другий рік правління
Пророки Огій та Захарій спонукають Зоровавеля та Ісуса знову відновити будівництво храму
шостий рік правління
Закінчення відбудови храму
404-358 рр. до н.е.
сьомий рік правління
Прихід Ездри в Єрусалим
двадцятий рік правління
Прихід в Єрусалим Неємії
358-337 рр. до н.е.


336-330 рр. до н.е.


330-329 рр. до н.е.З цієї хронології можна зробити висновок, що згідно хронології книг Ездри будівництво храму було завершено у часи правління перського царя Дарія ІІ Оха, який правив у 423-404 рр. до н.е. В обох книгах Ездри розповідається, що перед відбудовою храму в часи царя Дарія в Персії царював цар Артаксеркс, якому самаряни писали доноси, та який віддав наказ про припинення будівництва храму. В такому разі будівництво храму ніяк не могло бути завершеним у часи Дарія І Великого, тому що до нього не було царів Артаксерксів. Відновлення храму могло відбутись тільки у часи Дарія ІІ Оха, який був сином царя Артаксеркса І Довгорукого. Таке датування підтверджується також єврейською традицією, згідно якої цар Дарій, в часи якого відбулось будівництво Єрусалимського храму, був сином єврейської наложниці Естер та царя Артаксеркса. Саме Дарій ІІ Ох був сином царя Артаксеркса І від вавилонської наложниці.

Якщо взяти за основу дату книги пророка Огія (другий рік Дарія), то другий єрусалимський храм був побудований у 422/421 рр. до н.е. Якщо вірити книгам Ездри, то відновлення храму було завершено у 418/417 рр. до н.е.

Чому ж тоді у всіх довідниках, у величезній кількості літератури вказано, що другий Єрусалимський храм був побудований у 516 р. до н.е. в часи правління перського царя Дарія І Великого?

Винуватцем цієї помилки стала єврейська традиція, згідно якої відновлення єрусалимського храму відбулось через 70 років після його зруйнування (згідно пророцтва книги Єремії про 70-літній вавилонський полон). Але як могла виникнути така традиція, якщо між зруйнуванням на відновленням єрусалимського храму пройшло 164-169 років? Як можна було так помилитись?

Справа в тому, що книги Ездри, Неємії, Естер створювались тоді, коли Перської держави вже не існувало, орієнтовно у 3-1 ст. до н.е. Проходив час, перські царі, які правили недовго та нічим себе не проявили, забувались. В пам’яті народу залишились лише імена визначних царів – Кір, Дарій, Артаксеркс. В результаті в єврейській традиції перелік перських царів став коротший. Оскільки в книзі пророка Єремії містилось пророцтво про те, що вавилонське царство загине від царів Мідії, появився неіснуючий цар книги Даниїла Дарій Мідянин, який нібито правив перед Кіром Великим. Перський цар Дарій І Великий злився з цим Дарієм Мідянином, відповідно Дарій ІІ Ох став першим Дарієм. В результаті з шести царів, які правили між Кіром ІІ та Дарієм ІІ в єврейській традиції залишився тільки один Артаксеркс І. Всі інші царі були забуті та випали з єврейської хронології. Підтвердженням цьому є суперечності у датуванні між єврейською традицією та науковими даними, отриманими з різних джерел (з ними можна познайомитись тут). Порядок царів в єврейській традиції дуже короткий, а дати подій не співпадають з історичними даними на 100-150 років. При такому скороченні переліку перських царів в єврейській традиції з 164 років, які пройшли між зруйнуванням Єрусалиму та другим роком царя Дарія ІІ, залишилось 70 років. Навіть сьогодні єврейська традиція стверджує, що Єрусалимський храм був зруйнований у 422 р. до н.е. (помилка у 164 роки), а відновлений у 348 р. до н.е. (помилка у 68 років).

Книга Йосифа Флавія «Юдейська давнина»

Близько 90 р. н.е. єврейський історик Йосиф Флавій написав книгу «Юдейська давнина». У цій книзі він також розповів про відбудову Єрусалимського храму. Але цей історик був краще поінформований про перелік перських царів. Прагнучи показати власну обізнаність та усунути недоліки попередніх книг Ездри, Йосиф Флавій змінив їхню хронологію. Хронологія подій від Йосифа Флавія:

Період
Опис подій
Правління Кіра
Наказ Кіра про відбудову єрусалимського храму. Самаряни заважають будівництву храму
Правління Камбіза
Рехум і Шімшай пишуть лист царю Камбізу, Камбіз зупиняє будівництво храму
Правління Дарія Гістаспа
Прихід Зоровавеля та Ісуса в Єрусалим, закладення основ храму. Самаряни посилають листи до царя Дарія з проханням зупинити будівництво храму. Незважаючи на листи будівництво храму закінчене.
Правління Ксеркса
Діяльність Ездри та Неємії
Правління Артаксеркса
Правління Артаксеркса ІІ
Осквернення воєначальником Багоєм єрусалимського храму
Дарій останній (ІІІ)
Будівництво намісником Самарії Санваллатом храму на горі Герізім

В своїй книзі історик перемістив події, які в книгах Ездри відбувались в часи царя Артаксеркса І Довгорукого у більш ранні часи царя Камбіза. Листи самарян до царя Артаксеркса І стали листами до царя Камбіза, розпорядження царя Артаксеркса І про припинення будівництва єрусалимського храму відповідно стало розпорядженням царя Камбіза. Події, які відбувались у часи Дарія ІІ Оха були перенесені в часи Дарія І Великого. Діяльність Ездри та Неємії історик переніс з часів Артаксеркса ІІ Арсака у часи Ксеркса І Великого. А правління в Самарії Санваллата, яке згідно Елефантинських папірусів припадало на часи Дарія ІІ Оха, було переміщено у пізніші часи Дарія ІІІ Кодомана. Таким чином книга Йосифа Флавія «Юдейська давнина» стала першою, в якій відбудова Єрусалимського храму датувалась періодом Дарія І Великого. Навіщо, маючи перед собою обидві книги Ездри, єврейську та грецьку, історик повністю змінив хронологію подій цих книг? 

З однієї сторони історик намагався підтримати традицію про те, що храм був відбудований через 70 років після зруйнування. З іншої сторони, Йосиф Флавій писав цю книгу у розпал юдейсько-самарянського конфлікту. Будучи юдеєм та граючи на стороні юдеїв, він всі події книг Ездри, які були пов’язані з єрусалимським храмом, перемістив у давнину. А події, пов’язані з самарянським храмом на горі Гарізім, навпаки - перемістив у більш пізній період. Змінивши хронологію подій він підвищив легітимність саме єрусалимського храму, зробивши самарянський храм лише пізнім наслідуванням першого. В полеміці про те, яке місце вибрав Ягве для перебування свого імені, єрусалимський храм отримав значну підтримку. Але таке повідомлення про побудову самарянського храму у часи Дарія ІІІ та Александра Великого (Македонського) суперечить археологічним даним. Ізраїльський археолог Ісаак Маген, керівник розкопок самарянського храму на горі Гарізім, у своїй статті «The Dating of the First Phase of the Samaritan Temple on Mount Gerizim in Light of the Archaeological Evidence» стверджує, що храм був заснований у середині 5 ст. до н.е., тобто задовго до Александра Македонського, Дарія ІІІ і навіть Дарія ІІ.

Чому ж сьогодні науковці та теологи дотримуються точки зору Йосифа Флавія, якщо вона прямо суперечить книгам Ездри? Якби вчені виявили якісь докази того, що датування Йосифа Флавія вірне, то таку точку зору можна було б зрозуміти. Але на сьогоднішній день не виявлено ніяких підтверджень декрету Кіра ІІ про відбудову Єрусалимського храму, існування намісника Зоровавеля, первосвященика Ісуса, Неємії, Ездри, існування храму до 407 р. до н.е. Не існує жодного опису другого Єрусалимського храму до часів царя Ірода.

Визнання того факту, що Єрусалимський храм був відновлений під час правління Дарія ІІ Оха, перетворить розповіді про указ перського царя Кіра ІІ про відбудову храму в Єрусалимі та всі інші події того часу на неправдоподібну вигадку. Необхідно буде визнати, що для мешканців Юдеї єрусалимський храм не відігравав значної ролі. Вони більше 150 років обходились без храму і не відновлювали його.

Необхідно буде визнати, що Єрусалим близько 200 років після зруйнування був неукріпленим малозаселеним містом і був відбудований лише в часи Артаксеркса ІІ Арсака на початку 4 ст. до н.е. (згідно книги Неємії, у 384 р. до н. е.). Така дата відбудови міста Єрусалиму підтримується археологічними даними. Ізраїльські археологи Одед Ліпшіц та Орен Тал, у своїй статті “The Settlement Archaeology of the Province of Judah: A Case Study” стверджують, що до 4 ст. до н. е. Єрусалим та вся Юдея були відсталими малозаселеними територіями. Перська держава не розвивала цей регіон, а турбувалась перш за все про приморські порти Палестини. І лише після втрати Перською державою контролю над Єгиптом у 404 р. до н.е., коли  Палестинські провінції стали прикордонними територіями, перси почали розбудовувати міста Юдеї, Самарії, Ідумеї. Саме з початку 4 ст. в Палестинських провінціях Персії появляються монетні двори, розвиваються міста, відновлюється єврейська мова, відроджується стародавнє палеоєврейське письмо.

Якщо припустити, що другий Єрусалимський храм був побудований у 422/417 рр. до н. е., тоді немає нічого дивного в тому, що перше згадування про цього датоване лише 407 р. до н. е.  Тому що це згадування було здійснене лише через 10-15 років після відновлення храму.

Немає коментарів:

Дописати коментар