10.10.11

Дві редакції книги Ездри: Ездра–Неємія (MT) і 2 Ездри (LXX)

Дітер Болер

Анотація: Як і книги Притч, Єремії і Даниїла, Книга Ездри була передана в двох редакціях: Ездри–Неємії в єврейській Біблії і 2 Ездри в грецькій Біблії. Кожна версія має свою відмінну літературну форму. Обидва видання збігаються у розповіді про будівництво храму Зоровавелем та про місію Ездри. Окрім цього загального матеріалу обидві версії містять особливу властивість: 2 Ездри починається з останніх двох глав Книги Хронік (масоретський текст Ездри тільки з останніх віршів) і включає в себе так звану історію гвардійців, легенду Зоровавеля, якої немає в масоретському тексті (МТ) Ездри–Неємії. З іншого боку, Ездри–Неємії містить розповідь про відбудову міста Неємією, відсутню в 2 Ездри. У статті показано, що це останнє розходження літературної форми пов'язане з цілим рядом невеликих текстових відмінностей між спільним матеріалом двох версій, які таким чином видають себе як частину навмисного редагування, а не помилок переписувачів. Розповідь про Зоровавеля і Ездру в 2 Ездри не очікує майбутньої історії Неємії в той час як масоретський текст про Зоровавеля і Ездру узгоджений з наступною розповіддю про Неємію.

1. Літературні відмінності між двома редакціями

У той час як єврейська Біблія зберегла тільки одну версію Книги Ездри, Септуагінта містить дві версії, кожна з яких має свою літературну форму. Ездри B є цілком дослівним перекладом єврейського та арамейського тексту книги Ездри–Неємії. Книзі Ездри B в Септуагінті передує книга Ездри А (або 2 Ездри). У наступній таблиці наведено літературні відмінності між двома версіями:

2 Ездри (LXX)
Масоретський текст (МТ)

1
(2 Хр. 35–36)
Падіння Юдеї
2:1–14
Езд. 1
Кір: повернення Шешбаццара
2:15–25
Езд. 4:7–24
Артаксеркс: листування
3:1–5:6
Історія гвардійців
5:7–70
Езд. 2:1–4:5 
Повернення Зоровавеля, будівництво жертівника
6–7
Езд. 5–6
Будівництво храму
8–9:37
Езд. 7–10 
Історія Ездри
Неєм.  1–7 
Історія Неємії
9:38–55 
Неєм. 8
Історія Ездри
Неєм.  9–13 
Історія Неємії

- Масоретський текст Ездра–Неємії починається з двох останніх віршів Книги Хронік. 2 Ездри починається з двох останніх глав цієї книги.
- Листування з царем Артаксерксом і розповідь про повернення в Юдею Зоровавеля в двох версіях знаходяться в різних місцях.
- 2 Ездри містить історію трьох гвардійців (легенду Зоровавеля), відсутню в Ездри–Неємії.
- З іншого боку, книга Ездри–Неємії містить історію про відбудову міста Неємією, відсутню в 2 Ездри.

Обидві версії поділяються на розповідь про будівництво храму Зоровавелем та історію Ездри. Критичні дослідження, як правило, в цілому розглядають 2 Ездри або як пізню компіляцію текстів книг Ездри–Неємії, Хронік та історії гвардійців, або як первинне закінчення роботи автора книг Хронік (з історією гвардійців або без неї). Чотири відмінності літературної форми можуть бути пов'язані одна з одною, але не обов'язково. Відносини між ними повинні розглядатись в кожному випадку окремо. З іншого боку, в літературній критиці не були достатньо враховані чисельні маленькі текстуальні відмінності між спільними частинами обидвох версій. Навряд чи коли-небудь існувала текстуальна відмінність, пов'язана з літературними відмінностями. Езра 4:21 є примітним винятком. В Езд. 4 (2 Ездри 2) цар Артаксеркс забороняє відновлення Єрусалиму. Однак у масоретському тексті Ездри–Неємії він додає застереження, яке відсутнє в 2 Ездри: "щоб місто це не будувалося, поки від мене не буде виданий новий указ".

Езд. 4:21
2 Ездри 2:23
А тепер видайте наказ, щоб спинилися ці люди, а місто це не будувалося, поки від мене не буде виданий новий указ
Отже, тепер я наказав заборонити цим людям будувати місто

Деякі коментатори, такі як Вільямсон, Бленкінсопп, Клайнс і Рудольф, відзначають відмінності тексту між Ездра (MT) і 2 Ездри. Але вони не пояснюють цю відмінність простою помилкою переписувача, а пов'язують це з тим, що в книзі Ездри (MT) цій події наслідуватиме історія відбудови міста Неємією. Наприклад, Рудольф коментує:

Це твердження у вірші 21 погано вписується в кінцевому рахунку в категоричну вимогу вірша 22, тому зняття заборони на будівництво надає можливість здійснити це в майбутньому. Слова «поки від мене не буде виданий новий указ", які не містить 2 Ездри, треба розуміти як пізніше дописування з точки зору наданого дозволу Неємії (Неєм. 2).

Рудольф тут справедливо поєднує  важливі дрібні текстуальні відмінності з більшими відмінностями літературної форми. Книга Ездри–Неємії (MT) потребує цього невеликого застереження, оскільки вона містить історію Неємії, яка розповість про відбудову міста з дозволу цього царя. В 2 Ездри відсутнє і те, й інше. І саме ця версія зберігає, як Рудольф правильно зауважує, більш первинний текст 2 Ездри 2:23 /  Езд. 4:21. Вона робить це, тому що просто не знайома з наступною історією Неємії.

Теза, яку я пропоную в цій статті, така: єдиною великою відмінністю в літературній формі двох версій є те, що Ездра–Неємія (MT) містить історію Неємії, в той час як 2 Ездри – ні. Ця різниця в літературній формі пов'язана з цілим рядом невеликих текстуальних відмінностей. На перший погляд ці відмінності здаються лише незначними, простими помилками переписувачів. Проте вони утворюють послідовний ряд і так добре узгоджуються з відмінністю в літературній формі, що вони, очевидно, знаходяться поза межами звичайної текстуальної критики і лежать у сфері критики  літературної. Як висловився Емануель Тов:

Складний процес розвитку книг Біблії створив ситуації, в яких текстові свідоцтва відображають різні етапи розвитку книг і тим самим сприяють літературній, а не текстуальній критиці.

Як ми можемо відрізнити мимовільні помилки переписувача від навмисних змін, які є частиною нової концепції? За Е.Товом текстові зміни, які утворюють ряд систематичних напрямлених змін, не можна вважати окремими випадковими  змінами, вони, ймовірно, є навмисним редагуванням і відносяться до процесу літературного формування відповідної книги:

Наша робоча гіпотеза полягає у відокремленні двох видів свідоцтв [випадкових помилок і навмисних переробок] з кількісним критерієм, який також має якісні аспекти. Передбачається, що великі відмінності, що відображають певну послідовність, були створені на рівні літературного зростання книг особами, які розглядали себе активними учасниками процесу літературного формування книг.

Спочатку я наведу перелік текстових відмінностей між цими двома версіями. На цьому етапі питання про те, яка з них є більш первинною, залишиться відкритим. Воно буде розглянуте пізніше. Тут я просто хочу показати, що:
1) Ці відмінності утворюють єдиний ряд. Його видає систематичність.
2) Цей ряд відмінностей пов'язаний із загальними літературними формами двох версій.

2. Ряд текстових відмінностей з явною тенденцією

Отримавши інформацію про ганьбу змішаних шлюбів Ездра читає довгу молитву Ездри 9. Спочатку він дякує Богові, бо євреї змогли - я цитую MT: "спорудити дім нашого Бога й відновити його руїни". Ездра згадує про реконструкцію храму, більше нічого. Проте в 2 Ездри він говорить: "спорудити наш храм і відновити руїни Сіону". В 2 Ездри Ездра згадує про відновлення храму і міста Єрусалиму! Місто Єрусалим вже було відновлене!

Езд. 9:9
2 Ездри 8:78
щоб піднести дім нашого Бога й щоб відбудувати руїни його, та щоб дати нам захист в Юдеї та в Єрусалимі
і прославити наш храм нашого Бога і підняти спустошення Сіону, щоб дати нам основу в Юдеї і Єрусалимі

Це не єдина відмінність. Коли Зоровавель відновлює храм, намісник Таттенай приходить для огляду. За масоретським текстом він пише перському царю: "Ми пішли в провінцію Юдею в храм великого Бога, який в даний час відновлено". Однак згідно 2 Ездри намісник повідомляє: «Ми пішли в провінцію Юдею і прийшли у місто Єрусалим. Ми виявили в Єрусалимі старійшин вигнанців юдеїв, які відновлювали великий храм Бога."

Езд. 5:8
2 Ездри 6:8
Щоб було відоме цареві, що ми ходили до провінції Юдеї, до дому великого бога, а він будується з великого каменя, і дерево кладеться в стіни. А робота та робиться докладно, і успіх у їхній руці
Нехай все буде відомим нашому панові цареві, що прийшовши до країни Юдеї, і пішовши до міста Єрусалиму, ми знайшли старшин юдейських з полону в місті Єрусалимі, що будували новий великий дім Господу з дорогого тесаного каміння, деревом, що покладене на стінах, і ті роботи зроблені дбайливо і діло поступає в їхніх руках

Згідно 2 Ездри Єрусалим вже був відбудований у часи Зоровавеля. Таттенай виявив відновлене місто. У той час як в масоретському тексті він не знаходить міста, а тільки місце будівництва храму в провінції Юдеї.

Обидва видання стверджують, що вигнанці повернулися в "Єрусалим і Юдею" (Езд. 2:1, 2 Ездри 5:8). Але коли вони поселяються, 2 Ездра говорить (5:45): «Жерці та левити і деякі з мирян оселились в Єрусалимі та околиці, а співаки, і дверники, і ввесь Ізраїль – в своїх містах". Зоровавель застає відновлене місто. Духовенство і частина мирян можуть відразу оселитись у Єрусалимі. Ситуація в книгах Ездри–Неемії зовсім інша: "жерці та левити, і частина мирян і співаків, і придверних, і храмових підданців оселилися у своїх містах, і весь Ізраїль в своїх містах" (Езд. 2:70).

Езд. 2:70
2 Ездри 5:45
Жерці та Левіти, і частина мирян і співаків, і придверних, і храмових підданців оселилися у своїх містах, і весь Ізраїль в своїх містах
Жерці і Левіти і деякі з мирян оселились в Єрусалимі та околиці, а співаки, і придверні, і ввесь Ізраїль – в своїх містах

В масоретському тексті заселення Єрусалиму ще не відбувається. Це буде завданням Неємії у його відомому заселенні (Неєм. 7:4 -5 та  11:1 і далі).

В подальшому 2 Ездри передбачає, що в часи Ездри Єрусалим є населеним. Після молитви Ездри "дуже великий натовп з Єрусалиму" зібрався навколо нього (2 Ездри 8:88). Але в МТ зовсім інакше: тут збирається "дуже великий натовп з Ізраїлю".

Езд. 10:1
2 Ездри 8:88
А коли Ездра молився та сповідався, плакав та припадав перед Божим домом, зібрався до нього дуже великий збір з Ізраїля, чоловіки, і жінки, та діти, бо народ плакав ревним плачем
І коли Ездра сповідався, молячись, плачучи, лежачи на землі перед храмом, до нього зібрався з Єрусалиму дуже великий натовп, чоловіки, і жінки, і молодь, бо народ плакав ревним плачем

Обидва видання відрізняються в уявленні про фактичний стан міста Єрусалиму за часів Зоровавеля та Ездри. Згідно 2 Ездри Єрусалим був відновлений перед храмом. Згідно Ездри–Неємії місто все ще перебуває в руїнах. Тільки пізніше Неємія відбудує Єрусалим і населить місто. На початку книги Неємії прямо говориться:

"Стіни Єрусалиму поруйновані, а брами його спалені вогнем" (Неєм. 1:3). "Єрусалим поруйнований і ворота його спалені вогнем. Прийдіть, відновіть стіни Єрусалиму!" (Неєм. 2:17)

Це концепція книг Ездри–Неємії: місто, особливо його ворота, до прибуття Неємії перебувають у руїнах. Саме Неємія відбудує ворота Єрусалиму (Неєм. 2:8; 3; 7:1-3). Це є передумовою історії Неємії. Масоретський текст книги Ездри відповідає цьому припущенню: немає ні відновленого міста Єрусалиму, ні воріт.

Після поселення вигнанці збираються відновити вівтар. Згідно 2 Ездри вони збираються разом "на площі перших воріт на схід" (5:46). Це є неможливим в масоретському тексті книги Ездри. Насправді тут говориться: "в Єрусалимі" (2:70). Згідно концепції книг Ездри–Неємії в Єрусалимі не може бути ніяких воріт.

Езд. 3:1
2 Ездри 5:46
А коли настав сьомий місяць, і Ізраїлеві сини були по містах, то зібрався народ, як один чоловік, до Єрусалиму
А як настав сьомий місяць, і як сини Ізраїля були кожний в себе, вони зібралися однодушно на площі першої брами, що до сходу

2 Книга Ездри не бачить жодних проблем в існуванні воріт у часи Зоровавеля. Після освячення храму обидві версії повідомляють долю духовенства: жерці і левити збираються у відділи обслуговування. 2 Ездри продовжує: "а придверні були при кожній брамі". Така примітка поки що неможлива у МТ. Вона відсутня.

Езд. 6:18
2 Ездри 7:9
І поставили жерців за їхніми частинами, а Левітів за чергами їхніми на службу Божого дому, що в Єрусалимі, як написано в книзі Мойсея
І стали жерці і Левіти, зодягнені за племенами, на діла Господа Бога Ізраїля згідно з книгою Мойсея і дверники при кожних воротах

Обидві версії розповідають про діючих придверних. Але 2 Ездри згадує про них вже за часів Зоровавеля. А книга Ездри–Неємії не буде згадувати про них аж до завершення будівництва стіни Неємією (Неєм. 7:1; 10:40; 11:19; 12:25-45). Книга Ездри-Неємії приберігає всі ворота, в тому числі ворота храму (2:8), для Неємії.

Це означає, що в масоретському тексті до Неємії храм не мав храмового двору (оточеної стіною ділянки). А в 2 Ездри він його мав: "Ездра встав від двору храму" (9:1). Проте в MT інакше: "І Ездра встав з-перед Божого дому" (10:6). Огородженої храмової ділянки зі своїми воротами в МТ ще не існує.

Езд. 10:6
2 Ездри 9:1
І Ездра встав з-перед Божого дому
І вставши Ездра пішов з двору храму

Всі ці дрібні й великі відмінності утворюють єдиний ряд. Кожну з них окремо можна вважати випадковою. Але цілий ряд не випадковий. Це свідчить про навмисну переробку. Тенденція всіх цих відмінностей завжди йде в одному напрямку. 2 Ездри знову і знову передбачає, між іншим, що (1) місто Єрусалим у часи Зоровавеля та Ездри вже є відбудованим, (2), що вигнанці, які повернулись, можуть відразу оселитися в ньому, і (3) що храм має обгороджену ділянку з воротами і діючими придверними. Всі репліки такого роду методично відсутні в масоретському тексті книги Ездри. Відбудова Єрусалиму, поселення в місті, реконструкція воріт та встановлення придверних – все це буде досягненням Неємії. У той час як масоретський текст книги Ездри є сумісним з наступною історією Неємії, 2 Ездри – ні. Текст 2 Ездри не підготовлений до наступної розповіді про Неємію.

3. Первинність 2 Ездри

Питання про те, чи 2 Ездри опустила історію Неємії, чи навпаки цикл Ездри-Неємії (MT) вставив її, не можна вирішити на прямих літературних критичних підставах. На цій підставі  можна розглядати і пропонувати обидві можливості. Але, як я показав, це не просто питання пропущеної чи доданої історії. Весь текст історій про Зоровавеля та Ездру повинен був бути адаптований до пропущення або додавання розповіді про Неємію. Це робить можливою непряму відповідь на питання. Якщо Єрусалим в масоретському тексті був понижений до руйнівного стану пізніше, якщо заселення міста було відкладене пізніше, тоді ця версія є пізнішою адаптацією для того, щоб стати сумісною з історією Неємії, а також тоді 2 Ездри представляє древніший етап текстового і літературного розвитку книг Ездри-Неємії. Моя теза полягає в тому, що це дійсно так: масоретський текст Ездри був пізніше підготовлений, щоб стати пристосованим до вставленої історії Неємії. 

Нерідко апарат Biblia Hebraica Stuttgartensia відзначає первинність тексту 2 Ездри. В Езд. 5:8 наприклад, в порівнянні з 2 Ездри 6:8 видалено згадку про "місто Єрусалим". Як правильно відмітила Талшір: перекладач міг підпорядкувати слово «Пішли до» до слова «Дім Бога». Навіть у масоретській версії продовження листа (Езд. 5:9) посилається на старійшин, згаданих в 2 Ездри 6:8, тепер відсутніх в Езд. 5:8. Це упущення не можна пояснити чисто технічно, воно не випадкове. Подвійна згадка про "місто Єрусалим" надалі була неприпустимою через включення розповіді про Неємію.

Те ж саме стосується Езд. 2:70, де в масоретському тексті вилучено «Єрусалим і провінція" (пор. 1 Ездра 5:45). В масоретському тексті у нас ще є дві групи поселенців в порядку знищення рангу: (1) вище духовенство і частина мирян, (2) нижче духовенство й інші миряни, але зовсім не зрозуміло, чому ці дві групи поселенців слід розрізняти, чому частина мирян та інші миряни повинні протиставлятись одне одному. Подвійне слово місто не дає необхідного розділення, які колись полягало у розрізненні місць поселення: Єрусалим та інші міста. Масоретський текст Ездри пропустив слово "Єрусалим", щоб залишити місце для поселення Неємії.

Ворота 1 Ездри 5:46 були видалені в Езра 3:1, але до цих пір збереглися в Неєм. 8:1.

Більшість з вищезазначених відмінностей масоретського тексту на підставі текстової критики можна визнати вторинними. Вирішальним є те, що тільки припущення про систематичне редагування може дійсно пояснити всі ці відмінності, їх узгодженість і чітку тенденцію. Кожен уривок з 2 Ездри, який говорив про вже відновлене місто, його заселення, і про його ворота, методично перероблений. Чому? Для створення тексту Ездри, сумісного з розповіддю про Неємію. 

Така переробка показує, що історія Неємії була вставлена у розповідь про відновлення пізніше. Спочатку глава Неєм. 8 (читання Ездрою Закону) слідувала безпосередньо за главою Езд. 10 (діяльності Ездри проти змішаних шлюбів) і завершувала всю розповідь про відновлення. 2 Ездри зберігає це древніше розташування тексту. 

4. Мета і дата переробки

Редактор об’єднав старішу розповідь про відновлення 2 Ездри (без історії гвардійців) з так званими Спогадами Неємії. Вони, ймовірно, включали в себе уривки в першій особі однини, тобто Неєм. 1-6, 12, 13. До того часу ці спогади протягом тривалого часу існували незалежно від розповіді про відновлення (історій Зоровавеля та Ездри). Навіть Йосиф Флавій все ще знав їх в першому столітті н.е. У своїй книзі «Юдейска давнина» XI 1-158 він спочатку розповідає про реконструкцію храму Зоровавелем та розповідь про Ездру, дуже схожу на розповідь 2 Ездри (включаючи історію гвардійців). Тільки тоді (після смерті Ездри в Давн. XI 158!), він в Давн. XI 159-183 продовжує з історії Неємії, як він її знав: вона включає в себе саме те, що ми до цих пір маємо в Неєм. 1-7:3 і 12-13, а це означає, що так звані Спогади були все ще набагато коротші, ніж наша книга Неємії (відсутні глави 7-11) і, звичайно, ще не були інтегровані в повну розповідь Ездри-Неємії.

2 Ездри:
Езд. 1–10


Неєм. 8


Спогади Неємії:

Неєм. 1–6Неєм. 12:27-13:31
Редактор:


Неєм. 7 = Езд. 2

Неєм. 9–12


Редактор, який хотів вкласти Спогади Неємії в старішу розповідь про відновлення, переробив стару історію Зоровавеля та Ездри (2 Ездри), щоб зробити її сумісною з історією Неємії. Потім він вставив розповідь про будівництво стіни Неєм. 1-6, помістивши її перед читанням Ездрою Тори. Неєм. 7 є повторенням Езд. 2, Неєм. 9-12 є матеріалом редактора. Закінчення знову взяте із Спогадів Неємії (Неєм. 12 і 13). Редактор створив абсолютно нову роботу з чітко визначеною структурою.

Слово стіна домінує в Неєм. 1–6, потім зникає і знову з'являється при освяченні стіни в 12:27 і далі. Будівництво стіни є зовнішньої рамкою. Списки в Неєм. 7 і 11 є підготовкою і проведенням заселення Єрусалиму. Ядром є Неєм. 8-10 під лейтмотивом "Тора".

Міські стіни:
Неєм. 1–6Неєм. 12:27–13:3
Заселення:

Неєм. 7

Неєм. 11

Тора:


Неєм. 8–10У рамках стіни Неємії вигнанці можуть поселитися, й Ізраїль може утвердитись на основі Тори. Слухняність Торі неможлива без заснування видимого соціального органу.

Дві розповіді про відновлення в розповідний спосіб визначають основи Ізраїлю: що повинно бути відновлено, і який Ізраїль можна назвати відновленим? Стара історія 2 Ездри говорила: храм і слухняність Торі. Нове видання говорить: храм, слухняність Торі і соціальна організація Божого народу (символізована в місто).

Остання репліка про можливу дату цієї нової редакції розповіді про відновлення. Різні дані вказують на часи цієї переробки у другому столітті до н.е. Датування Неєм. 1:1 і 2:1, згідно якого місяць кіслев передуює місяцю нісану того ж року, припускає календар Селевкідів з осіннім Новим роком. Розширення Юдеї згідно переліку міст Неєм. 11 відбулось лише в часи Маккавеїв. Молитва Неєм. 9 благає про політичний суверенітет, який відповідає прагненням Маккавеїв. 2 Книга Маккавеїв в 2:13 і далі розповідає про літературні зусилля Неємії (!) і Юди Маккавея. Келлерман і Бленкінсопп говорять про "відродження Неємії" в часи Маккавеїв. У будь-якому випадку нова версія Ездри–Неемії краще б обгрунтовувала прагнення Маккавеїв до політичної незалежності, ніж це робила стара редакція.

3 коментарі:

 1. Дітер Болер - это из Sankt Georgen?
  http://www.sankt-georgen.de/lehrende/boehler.html

  ВідповістиВидалити
 2. Так, на цій сторінці є посилання на статтю, яку я переклав.

  Я раніше не був знайомий з аргументами про первинність 2 Ездри. Коли зустрів таку статтю з певною аргументацією, то вирішив перекласти.

  Прийняття того факту, що значна частина 2 Ездри являє собою більш ранню версію книг Ездри-Неємії (ще до об'єднання історії Зоровавеля та Ездри з історією Неємії), заставляє по іншому подивитись на процес створення цих книг та їх історичну основу.

  ВідповістиВидалити
 3. Якщо прийняти аргументи Дітера Болера, то вимальовується така картина.
  Історії про Зоровавеля, Неємію та Ездру спочатку існували самостійно. На якомусь етапі до історії Зоровавеля була приєднана історія Ездри. І лише потім до них була приєднана історія Неємії.

  Згадування в книзі Премудрості Ісуса Сіраха Зоровавеля й Неємії та відсутність згадування Ездри дає підстави вважати, що автори цієї книги не були знайомі ні з 2 книгою Ездри, ні з книгою Ездри-Неємії. Вони були знайомі лише з самостійними історіями про Зоровавеля та Неємію. Самих книг ще не існувало.

  ВідповістиВидалити